Bereniki, Waleriana, Jadwigi 15 kwietnia, 2024 23:59:59
Ostrów Wielkopolski

Aktualności

31.03.2024

Wielkanoc 2024

23.12.2023

Wesołych Świąt :)

28.09.2023

Nowe projekty edukacyjne w Centrum Edukacji Ekologicznej na ostrowskich Piaskach

We miesiącu wrześniu br. CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. podpisała z WFOŚiGW w Poznaniu trzy umowy na realizację projektów z zakresu  edukacji ekologicznej. Projekty zostały dofinansowane dotacją bezzwrotną, która w zależności od projektu sięga od 80 do 90 proc. całkowitych kosztów realizacji zadań.

W ramach przedsięwzięcia pn.: "Kampania edukacyjno – informacyjna ,,Ostrów mówi żyj ekologicznie’’ edycja 2023 oraz konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych’’ przeprowadzona zostanie kampania ekukacyjno – informacyjna, która dotyczyć będzie życia ekologicznego w trzech aspektach: zagrożenia jakie niesie niska emisja i jak jej zapobiegać, gospodarki odpadami oraz małej retencji.

Kampania prowadzona będzie wielotorowo, a mianowicie pojawią się na terenie miasta banery i plakaty, które zostaną wywieszone m.in. przy placówkach oświatowych, budynkach użyteczności publicznej, przystankach komunikacji miejskiej, w autobusach, w radach osiedli itp. Wspomniana kampania ma na celu upowszechnianie wiedzy oraz kształtowanie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

Kolejnym z elementów kampanii jest konkurs, który został ogłoszony we wrześniu dla blisko 3000 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Ostrowa Wielkopolskiego. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 października podczas Święta Drzewa,  przy dużym placu zabaw na Piaskach Szczygliczce. W sumie wyróżnionych zostanie kilkudziesięciu uczniów rywalizujący w trzech kategoriach wiekowych – klasy I-III, klasy III-VI i klasy VII-VIII.

Święto Drzewa połączone zostanie także z otwarciem nowej ścieżki edukacyjnej ,,Ryby słodkowodne’’, która składać będzie się z 12 tablic. Jest to element kolejnego przedsięwzięcia pn.:"Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim – rozbudowa infrastruktury terenowej’’, w ramach którego oprócz wspomnianej ścieżki powstaną dwie wiaty edukacyjne do prowadzenia zajęć terenowych.

Uzupełnieniem tych działań będzie trzecie przedsięwzięcie pn.: "Produkcja wraz z emisją filmu edukacyjnego podnoszącego świadomość ekologiczną wraz z zakupem sprzętu multimedialnego i komputerowego’’. W ramach tego projektu powstanie film o tematyce ekologicznej obejmującej cztery aspekty to jest: niską emisję, małą retencję, gospodarkę odpadami oraz bioróżnorodność. Natomiast działające na terenie ośrodka Piaski Szczygliczka Centrum Edukacji Ekologicznej (przy Parku Olbrzymich Owadów) - także w ramach tego projektu - wzbogaci się o sprzęt komputerowy, a sala wykładowa o nowy sprzęt audio – wizualny.

Link do filmu edukacyjnego "Żyj ekologicznie":

https://www.youtube.com/watch?v=WLtBiOaBOmQ

31.05.2023

DZIEŃ DZIECKA NA PIASKACH ZAPRASZAMY

29.04.2023

Majówka na Piaskach