Bereniki, Waleriana, Jadwigi 15 kwietnia, 2024 23:59:59
Ostrów Wielkopolski

Regulamin obiektu

REGULAMIN OBIEKTU PIASKI-SZCZYGLICZKA

1. Właścicielem obiektu jest CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. z siedzibą ul. Paderewskiego 2-6 w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Korzystanie z obiektu dozwolone jest dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania regulaminu obiektu oraz zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.
3. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na obiekcie oraz stosować się do znaków i tablic informacyjnych.
4. Każdy kto przebywa na obiekcie zobowiązany jest do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, zieleni, urządzeń, sprzętu i nie zaśmiecania terenu.
5. Korzystanie z urządzeń ogólnodostępnych znajdujących się na obiekcie dozwolone jest zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Dzieci powinny korzystać z urządzeń ogólnodostępnych pod nadzorem rodziców.
7. Zabrania się:
- palenia ognisk i grilli oraz pozostawiania palących się przedmiotów,
- powodowania hałasu, zakłócania spokoju osób korzystających z obiektu,
- na teren rekreacyjny psów bez smyczy i kagańca,
- wprowadzania do wody i na teren plaży piaszczystej zwierząt,
- niszczenia, uszkodzenia urządzeń i wyposażenia obiektu oraz malowania graffiti.
8. Zabrania się bez zgody właściciela obiektu:
- organizacji wszelkiego typu imprez,
- wjazdu wszelkiego typu pojazdami mechanicznymi,
- wjazdu i poruszania się końmi po terenie rekreacyjnym,
- prowadzenia handlu i usług,
- umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń,
- używania sprzętu nagłaśniającego,
- wodowania wszelkiego typu sprzętu wodnego,
9. W razie powstania zagrożenia na obiekcie należy bezzwłocznie powiadomić właściciela obiektu lub odpowiednie służby.
10. Przebywający na obiekcie zobowiązani są do stosowania się do nakazów i poleceń służb ratowniczych, porządkowych i ochrony.
11.Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna.

Telefony alarmowe

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.: 603 983 033
ochrona obiektu: 695 256 533


Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Pogotowie: 999
Straż Miejska: 62 738 89 40


Zarząd CRK Zieleń i Rekreacja Spółka z o.o.

 

REGILAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO